Stockholm

hello@webbyr.se

Stockholm, hello@webbyr.se

Bli uppringd

När man ska anlita en webbyrå för att få hjälp med att utveckla sin webbplats eller andra digitala projekt är det viktigt att man tydligt kan kommunicera sina krav och förväntningar. Att kravställa på rätt sätt är avgörande för att säkerställa att projektet blir framgångsrikt och att resultatet blir i linje med kundens budget, behov och vision. Här följer en steg-för-steg beskrivning av hur man kan gå tillväga för att kravställa på ett effektivt sätt.

1. Definiera målet med projektet

Innan man börjar kravställa är det viktigt att man har en tydlig bild av vad man vill uppnå med projektet. Är målet att öka försäljningen, öka brand awareness, skapa en digital showroom eller något annat? Genom att ha en klar målbild kan man sedan sätta upp relevanta och mätbara mål för projektet.

2. Identifiera behov och krav

Nästa steg är att identifiera vilka behov och krav man har på det digitala projektet. Vilka funktioner och egenskaper ska webbplatsen ha? Vilka tekniska lösningar behövs? Vilka designmässiga preferenser har man? Det är viktigt att vara så specifik som möjligt för att underlätta för webbyrån att förstå och uppfylla ens önskemål.

3. Sätt upp en realistisk budget

En viktig del av kravställningen är att sätta upp en realistisk budget för projektet. Det är viktigt att vara tydlig med webbyrån om vilken budget man har att arbeta med, så att de kan anpassa sina förslag och lösningar efter detta. Att ha en realistisk budget är avgörande för att kunna få ett projekt som lever upp till ens förväntningar.

4. Rimliga förväntningar och vanliga misstag

När man beställer ett projekt från en webbyrå är det viktigt att ha rimliga förväntningar. Det är inte ovanligt att man kan göra vissa misstag som kan påverka resultatet och upplevelsen av samarbetet. Här följer några vanliga misstag som man bör undvika:

5. Att vara otydlig med kraven

Ett vanligt misstag är att vara otydlig med sina krav och förväntningar. Det är viktigt att vara så specifik som möjligt för att undvika missförstånd och felaktiga tolkningar. Ju tydligare och mer detaljerad man kan vara desto bättre. Det kan vara till hjälp att exempelvis använda sig av skisser, wireframes eller moodboards för att visualisera sina idéer.

6. Att inte ha realistiska förväntningar

Det är viktigt att ha realistiska förväntningar på vad webbyrån kan åstadkomma inom den givna budgeten och tidsramen. Att förvänta sig för mycket eller att inte vara medveten om de tekniska eller tidsmässiga begränsningarna kan leda till besvikelse och frustration. Kommunikation och realistiska förväntningar är nyckeln till ett framgångsrikt samarbete.

7. Att inte ha en tydlig projektledare

En annan vanlig fallgrop är att inte ha en tydlig projektledare som kan fungera som kontaktperson mellan kunden och webbyrån. Att ha en person som kan samordna och följa upp projektet är viktigt för att säkerställa att det blir genomfört på ett effektivt sätt och att alla parter är nöjda med resultatet.

8. Att inte ha en tydlig kommunikationsplan

Det är också viktigt att ha en tydlig kommunikationsplan för att säkerställa att alla parter är informerade och att det finns en öppen och regelbunden kommunikation under projektets gång. Det kan vara bra att ha regelbundna möten eller statusuppdateringar för att hålla alla inblandade uppdaterade om projektets framsteg.

Sammanfattningsvis är det viktigt att man på ett tydligt och strukturerat sätt kan kravställa när man ska beställa tjänster från en webbyrå. Genom att definiera målet med projektet, identifiera behov och krav, sätta upp en realistisk budget och ha rimliga förväntningar kan man öka chanserna för ett lyckat samarbete och ett resultat som motsvarar ens förväntningar.

Webbyr