Webbyrs allmänna avtal, ersätter alla tidigare avtal.

Dessa villkor är gällande från och med 2024-01-01.

Allmänt

Dessa villkor avser din beställning och användning av “Produkter” och “Tjänster” som erbjuds av Webbyr som ägs av Mentgroup AB, Org-nr 559179-7278, lokaliserade på eller via webbyr.se samt andra webbsidor tillhörande Webbyr, såvida inget annat skriftligt avtal har ingåtts med Webbyr.

Kund, som kan vara en juridisk person eller en myndig fysisk person, får inte överlåta eller upplåta delar av Produkter eller Tjänster till någon annan utan Webbyrs skriftliga medgivande.

Tjänster/Produkter

Specifikationer för Tjänster och Produkter framgår av separat meddelande, såsom orderbekräftelse eller via Webbyrs digitala kanaler. Webbyr tillhandahåller kostnadsfri support och garanterar uppdateringar inom ramen för befintliga avtal.

Avtalstid och Uppsägning

Avtalet löper från det datum då kunden erhåller bekräftelse på beställning. Webbyr tillämpar en ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen, med vissa undantag. Webbyr tillämpar inte öppet köp. Uppsägning kan ske när som helst, men med särskilda villkor för vissa tjänster.

Domännamn

Ansvar och regler kring domännamn beskrivs, där kunden har ansvar för lagligheten i sitt val av domännamn. Eventuella kostnader för domännamn återbetalas inte.

Avgifter

Kunden förbinder sig att betala för Produkter och Tjänster i enlighet med Webbyrs prissättning. Webbyr förbehåller sig rätten att ändra priser och villkor med föregående meddelande.

Kundens och Webbyrs Ansvar

Det åligger kunden att tillhandahålla korrekta uppgifter och följa avtalade villkor. Webbyr ansvarar inte för innehåll som kunden lagrar eller överför genom Webbyrs tjänster. Kundens ansvar omfattar även att inte använda tjänsterna på ett sätt som strider mot lag eller avtal.

Övrigt

Personuppgiftshantering, force majeure-klausuler och hur tvister ska hanteras ingår också. Parterna är överens om att svensk lag tillämpas vid tolkning av avtalet.